previous arrow
next arrow
Slider

 

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний фестиваль-конкурс театральних колективів «Театральний калейдоскоп»

 

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного фестивалю-конкурсу театральних колективів закладів загальної середньої та позашкільної освіти «Театральний калейдоскоп» (далі – Конкурс).
 2. Метою проведення Конкурсу є активізація та підйом престижу театрального мистецтва як одного з чинників морального, естетичного, громадянського виховання, що сприяє духовному зростанню, виховує у підростаючого покоління ідейні та моральні переконання, формує культуру сприйняття мистецтва серед учнів (вихованців) закладів загальної середньої та позашкільної освіти, допомагає вирішенню проблемних ситуацій у процесі розвитку творчої особистості.
 3. Основні завдання Конкурсу:
 • забезпечення комплексного впливу виховних можливостей театрального мистецтва на учнівську молодь шляхом її залучення до вивчення, збереження кращих зразків традиційного та сучасного українського і світового театрального мистецтва;
 • урізноманітнення освітньої позашкільної діяльності;
 • підвищення художнього рівня аматорських театральних колективів, сприяння подальшому розвитку виконавської майстерності;
 • пошук нових форм і методів роботи з дитячими й молодіжними театральними колективами закладів загальної середньої та позашкільної освіти, зростання професійного рівня педагогів-організаторів, учителів-філологів, керівників самодіяльних колективів, гуртків, студій.
 1. Засновником Конкурсу є Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.
 2. Організатором Конкурсу виступає комунальний заклад «Центр естетичного виховання» Вінницької обласної Ради.
 3. До повноважень організатора належать:
 • організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу;
 • формування складу журі фінального етапу, створення необхідних умов для його роботи;
 • визначення формату нагородження переможців;
 • висвітлення інформації про захід;
 • зберігання документації;
 • опрацювання зауважень та пропозицій щодо проведення Конкурсу;
 • забезпечення роботи апеляційної комісії (за необхідності).
 1. До проведення Конкурсу можуть долучатися благодійні організації, громадські об’єднання, підприємства, установи, заклади усіх форм власності, фізичні особи (далі – спонсори) за погодженням із засновником та організатором.
 2. Під час організації і проведення Конкурсу обробка інформації про учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Учасники Конкурсу

 1. Участь у Конкурсі можуть брати дитячі та юнацькі аматорські театральні колективи (драматичні, музичні, камерні, театри пантоміми, клоунади тощо) закладів загальної середньої та позашкільної освіти різних типів та форм власності.
 2. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення.

 ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

 1. Конкурс проводиться один раз на 2 роки на засадах добровільності, відкритості, прозорості та гласності.
 2. Рішення про проведення Конкурсу приймає Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації на основі відповідного наказу, яким визначаються строки, формат, умови, затверджується склад журі.
 3. Конкурс проводиться в 2 етапи:
 • І етап – відбірковий;
 • ІІ етап – фінальний.
 1. На кожному з етапів створюються організаційні комітети, які забезпечують координацію підготовки та проведення Конкурсу.
 2. Оприлюднення інформації про оголошення Конкурсу на офіційному веб-сайті Центру естетичного виховання здійснюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до його початку.
 3. Заявки для участі у Конкурсі подаються у відповідний організаційний комітет не пізніше ніж за 7 календарних днів до визначеного терміну.

ІV. Умови проведення Конкурсу

 1. Відбірковий етап Конкурсу проводиться на рівні ОТГ, відповідальні за його проведення призначаються керівниками органів управління освітою ОТГ.
 2. До фінального етапу допускаються колективи, які перемогли у відбірковому етапі Конкурсу.
 3. Відеоматеріали переможців відбіркового етапу мають бути завантажені на відеохостинг https://www.youtube.com, а фото колективу та окремих сцен із вистави – у хмарне сховище (Google-disc) із відкритим доступом для журі.
 4. Правила найменування відео: «Театральний калейдоскоп | Рік проведення | ОТГ | Жанр | Назва вистави» (з обов’язковим описом: назва колективу, керівник колективу, назва твору).
 5. Орган управління освітою ОТГ відправляє до оргкомітету Конкурсу супровідний лист на офіційному бланку за підписом керівника із зазначенням теми: «Театральний калейдоскоп» | ОТГ | Жанр | Назва вистави» та відповідно оформлену заявку (додаток 1) у текстовому форматі Word - .docx, що надсилається одним файлом на електронну адресу Центру естетичного виховання.
 6. Роботи та документи, які не відповідають вимогам щодо оформлення, членами журі не розглядатимуться.

V. Журі Конкурсу

 1. Для забезпечення об’єктивності оцінювання виступів і визначення переможців створюється журі.
 2. До складу журі входять голова, секретар та члени журі.
 3. Члени журі оцінюють виступи учасників окремо за кожним критерієм. Переможцями є учасники, які набрали найбільшу суму балів у відповідній номінації. Якщо декілька учасників мають однакову суму балів, то рішення про визначення переможців приймається більшістю голосів членів журі від затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови журі. Засідання журі вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.
 4. Рішення журі оформлюється протоколом, який передається до організаційного комітету в день завершення роботи журі.

VІ. Оцінювання виступу

 1. Критерії:
 • актуальність і художній рівень вистави;
 • відповідність тематики твору віковій категорії артистів;
 • рівень виконавської майстерності;
 • оформлювальна робота (режисура, музичний та художній супровід, костюми).
 1. Виступи учасників оцінюються за 10-ти бальною шкалою.

VІІ. Підбиття підсумків і нагородження переможців

 1. Журі визначає переможців Конкурсу.
 2. Журі залишає за собою право оголошення спеціальних номінацій:
 • за кращу виставу;
 • за кращу режисуру;
 • за кращий акторський колектив;
 • за краще художнє оформлення вистави;
 • за оригінальність і новаторство;
 • за кращу акторську роботу (актриса, актор).
 1. Нагородження переможців здійснює Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.
 2. Спонсори можуть давати спеціальні відзнаки за погодженням із засновником та організатором Конкурсу за рахунок коштів, отриманих із джерел, не заборонених чинним законодавством України.
 3. Підсумки проведення Конкурсу висвітлюються на офіційному сайті Центру естетичного виховання та на сторінці соціальної мережі Facebook.

VIII. Апеляційна комісія

 1. У разі виникнення спірних питань учасники Конкурсу мають право протягом 3-х робочих днів після оголошення результатів подати апеляцію в письмовій формі та одержати письмову відповідь.
 2. До складу апеляційної комісії не мають права входити члени організаційного комітету та журі. Кількість членів апеляційної комісії – не менше 5-ти осіб.
 3. Апеляційна комісія розглядає апеляцію в строк не більше 3-х робочих днів, рішення приймається більшістю голосів.
 4. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом та доводиться до відома учасника, який подав апеляцію, протягом 2-х робочих днів після розгляду відповідної апеляції.

 ІХ. Фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються в межах кошторисних призначень, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.