previous arrow
next arrow
Slider

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний мистецький фестиваль учительської та учнівської творчості «Проліски надії»

                                         

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного мистецького фестивалю учительської та учнівської творчості «Проліски надії» (далі – Фестиваль). У рамках Фестивалю проводиться  обласний конкурс солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія»  (за окремим  Положенням).
 2. Фестиваль проводиться з метою національно-патріотичного виховання, формування високих морально-етичних якостей особистості.
 3. Основні завдання Фестивалю:
 • популяризація кращих зразків вітчизняного і світового мистецтва;
 • пошук та підтримка талановитої молоді, окремих виконавців і самодіяльних художніх колективів;
 • сприяння підвищенню рівня виконавської майстерності, творчого розвитку колективів учительської та учнівської  творчості.
 1. Засновником Фестивалю є Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.
 2. Організатором Фестивалю виступає комунальний заклад «Центр есттетичного виховання» Вінницької обласної Ради.
 3. До повноважень організаторів належать:
 • організаційно-методичне забезпечення Фестивалю;
 • залучення до проведення Фестивалю закладів загальної середньої та позашкільної освіти;
 • забезпечення проведення обласного етапу Фестивалю та Гала-концерту;
 • зберігання документації;
 • опрацювання зауважень та пропозицій щодо проведення конкурсу.
 1. До участі в організації та проведенні Фестивалю можуть залучатися благодійні організації, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації усіх форм власності, фізичні особи (далі – Спонсори) за погодженням із Засновником та Організатором Фестивалю.
 2. Під час проведення Фестивалю захист і обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України«Про захист персональних даних».

ІІ. Учасники Фестивалю

 1. Участь у Фестивалі можуть брати творчі колективи вчителів та учнів закладів загальної середньої, позашкільної освіти різних типів та форм власності (далі – Учасники).
 2. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення.

ІІІ. Порядок і строки проведення Фестивалю

 1. Фестиваль проводиться щорічно у лютому – квітні на засадах добровільності, відкритості, прозорості та гласності.
 2. Рішення про проведення Фестивалю приймає Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.
 3. Фестиваль проводиться у три етапи:
 • місцевий – проведення забезпечують керівники закладів загальної середньої, позашкільної освіти (лютий);
 • відбірковий – здійснюється органами управління освітою територіальних громад (лютий-березень);
 • заключний обласний – проводиться оргкомітетом Фестивалю за участю журі (квітень).
 1. 4. Фестиваль завершується Гала-концертом.
 2. Оприлюднення оголошення про проведення Фестивалю на офіційному веб-сайті Центру естетичного виховання здійснюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до його початку.
 3. Для участі у Фестивалі учасники подають до відповідного організаційного комітету заявку-програму концерту. Заявки приймаються не пізніше ніж за сім календарних днів до визначеного терміну проведення Фестивалю. Заявки, що подані з порушенням встановлених строків, не розглядаються.

 ІV. Умови проведення Фестивалю

 1. В ситуаціях, що передбачають обмеження у проведенні культурно-масових заходів Фестиваль проводиться в дистанційному режимі, про що зазначається у наказі.
 2. Фестиваль проводиться у номінаціях:
 • «Вокальне мистецтво» (ансамблевий – від 3-х учасників і більше, хоровий спів);
 • «Інструментальне мистецтво» (соло-виконавці, ансамблі, оркестри духових і народних інструментів, вокально-інструментальні колективи);
 • «Хореоргафічне мистецтво» (народна, сучасна хореографія, бальні танці);
 • «Оригінальний жанр» (театри мод, циркові номери, спортивні композиції).

Для участі в заключному обласному етапі Фестивалю подаються виступи переможців відбіркових турів у співвідношенні по 1 номеру в кожній із 4-х номінацій  від  ОТГ  (тривалість номера не повинна перевищувати 5 хв.)

 1. Вимоги до програми

Вокальні колективи виступають наживо (фонограма – 1), без застосування технічних прийомів покращення якості звучання та монтажу.

Художні номери сольного дитячого співу та художнього читання до програми не включаються.

 1. Подання матеріалів

Кожна ОТГ подає на огляд журі  заключного етапу Фестивалю якісні відеозаписи виступів, підписані очільником органу управління освітою, відповідальною особою за підготовку і проведення відбірного етапу Фестивалю.

Відібрані у відбірковому етапі матеріали мають бути завантажені на відеохостинг  htts://www.youtube.com   Посилання на ресурс вказуються у програмі концертних виступів та надсилаються на електронну адресу Центру естетичного виховання.

Правила найменування відео:  «Проліски надії  (рік проведення) / Назва ОТГ/ Жанр / Назва номера»  з обов’язковим описом: назва колективу (прізвище, імʼя виконавця); прізвище, імʼя, по батькові керівника; автор музики/тексту.

Орган управління освітою ОТГ надсилає до оргкомітету Фестивалю супровідний лист за підписом керівника із зазначенням переможців відбірного етапу та відповідно оформленими заявками-програмами концертних виступів (у текстовому форматі Word -   .docx).

Програма концертних виступів (додаток № 1) надсилається одним файлом від ОТГ на електронну адресу Центру естетичного виховання разом із супровідним документом на офіційному бланку органу управління освітою ОТГ з обов’язковим зазначенням теми: «Проліски надії – (рік проведення)»,  ОТГ,  район.

Роботи та заявки, які не відповідають вимогам щодо оформлення, членами журі не розглядаються.

V. Організаційні комітети Фестивалю

 1. На кожному етапі проведення Фестивалю створюються організаційні комітети.
 2. Організаційний комітет І етапу забезпечує:
 • координацію підготовки та проведення заходів безпосередньо у закладах загальної середньої, позашкільної освіти;
 • визначення дати та місця проведення;
 • затвердження персонального складу журі та забезпечення його роботи;
 • підготовку та надання матеріалів до участі у ІІ етапі Фестивалю.
 1. Організаційний комітет ІІ етапу забезпечує:
 • координацію підготовки та проведення ІІ етапу Фестивалю;
 • визначення дати та місця проведення ІІ етапу;
 • затвердження персонального складу журі та забезпечення його роботи;
 • підготовку та надання матеріалів до участі у заключному етапі Фестивалю.
 1. Організаційний комітет заключного етапу забезпечує:
 • координацію підготовки та проведення заключого етапу Фестивалю;
 • визначення дати та місця його проведення;
 • затвердження персонального складу журі та забезпечення його роботи;
 • оприлюднення результатів конкурсу та  нагородження переможців;
 • організацію і проведення Гала-концерту;
 • висвітлення проведення Фестивалю в засобах масової інформації та у соціальних мережах;
 • створення та затвердження складу апеляційної комісії (за необхідністю).
 1. Організаційний комітет Фестивалю очолює голова, який призначається відповідним наказом.
 2. Рішення організаційного комітету приймається колегіально шляхом відкритого голосування більшістю голосів від затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови організаційного комітету. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.
 3. Рішення організаційного комітету конкурсу оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар.

VІ. Журі Фестивалю

 1. Для забезпечення об’єктивності оцінювання виступів і визначення переможців створюється журі. Склад журі затверджує голова організаційного комітету.
 2. До складу журі входять голова, секретар та члени журі (представники Засновників та Організаторів Фестивалю, діячі культури та мистецтва (за згодою)).

Засідання журі вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.

 1. Члени журі оцінюють виступи учасників окремо за кожним критерієм. Переможцями Фестивалю є Учасники, які набрали найбільшу суму балів у відповідній номінації. Якщо декілька Учасників мають однакову суму балів, то рішення про визначення переможців приймається більшістю голосів членів журі від затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови журі.
 2. Рішення журі оформлюється протоколом та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Вінницького обласного Будинку культури учителя.

Протокол передається до організаційного комітету в день завершення роботи журі.

VІІ. Критерії оцінювання виступу

 • відповідність репертуару віковій категорії виконавців;
 • актуальність тематики виступу;
 • рівень виконавської майстерності;
 • естетика костюму;
 • сценічна культура;
 • якість музичного супроводу;
 • енергетика та самобутність виконання, оригінальність.

Виступи оцінюються за 10-ти бальною шкалою по кожному критерію.

VІІІ. Підбиття підсумків і нагородження переможців Фестивалю

 1.  Оргкомітет за поданням журі визначає переможців і кращі художні номери для проведення Гала-концерту.
 2. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації та Центр естетичного виховання спільно нагороджують почесними грамотами переможців та осіб, які брали участь в підготовці та проведенні Фестивалю.
 3. Спонсори можуть присуджувати спеціальні відзнаки за погодженням із Засновниками та організаторами Фестивалю, за рахунок коштів, отриманих з джерел не заборонених чинним законодавством України.
 4. Підсумки проведення Фестивалю висвітлюються на офіційному сайті Центру естетичного виховання та на сторінці соціальної мережі Facebook.

ІХ. Апеляційна комісія

 У разі виникнення спірних питань Учасники Фестивалю мають право протягом трьох робочих днів після оголошення журі подати до апеляційної комісії апеляцію в письмовій формі та одержати письмову відповідь.

 1. До складу апеляційної комісії не можуть входити представники організаторів, члени організаційного комітету та журі. Кількість членів апеляційної комісії має бути не менше п’яти осіб.
 2. Апеляційна комісія розглядає апеляцію в строк не більше трьох робочих днів, більшістю голосів приймає рішення щодо поданої апеляції.
 3. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом та доводиться до відома Учасника, який подав апеляцію, протягом двох робочих днів після розгляду відповідної апеляції та надається організаційному комітету конкурсу для офіційного оприлюднення.

 Х. Фінансування Фестивалю

Витрати на організацію та проведення Фестивалю здійснюються в межах кошторисних призначень а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.