previous arrow
next arrow
Slider

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурс медіа закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти

І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного конкурсу медіа серед учнів (вихованців) закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Конкурс).
 2. Конкурс проводиться з метою підтримки талановитої молоді, виховання національної гідності, патріотизму, підвищення громадянської та суспільної активності; формування миротворчих цінностей через створення авторських медіапродуктів, виявлення серед підростаючого покоління журналістських талантів, профорієнтації.
 3. Основні завдання Конкурсу:
 • залучення дітей та учнівської молоді до творчої діяльності, процесу самовираження, творчого осмислення життєвих подій, фактів сьогодення й минулого;
 • формування медіа-обізнаності, медіа-грамотності та медіа-компетентності відповідно до вікових особливостей;
 • сприяння діяльності засобів масової інформації закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти для забезпечення всебічної підготовки дітей та учнівської молоді до ефективної взаємодії з сучасною системою медіа;
 • виявлення, поширення і впровадження досвіду інноваційних технологій в освітній процес закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти;
 • розвиток комунікаційних здібностей дітей та учнівської молоді, вдосконалення мовної культури як духовного коду нації;
 • формування умінь знаходити, сприймати і використовувати необхідну інформацію;
 • забезпечення прозорості сфери освіти шляхом демократизації медіа.
 1. Засновником Конкурсу є Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.
 2. Організаторами Конкурсу виступають комунальний заклад «Центр естетичного виховання» Вінницької обласної Ради і Вінницька обласна організація Національної спілки журналістів України.
 3. До повноважень організаторів належать:
 • організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу;
 • формування складу журі фінального етапу, створення необхідних умов для його роботи;
 • визначення формату нагородження переможців;
 • висвітлення інформації про захід;
 • зберігання документації;
 • опрацювання зауважень та пропозицій щодо проведення Конкурсу;
 • забезпечення роботи апеляційної комісії (за необхідності).
 1. До проведення Конкурсу можуть долучатися благодійні організації, громадські об’єднання, підприємства, установи та заклади усіх форм власності, фізичні особи (далі – спонсори) за погодженням із засновником та організаторами Конкурсу.
 2. Під час організації і проведення Конкурсу обробка інформації про учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Учасники Конкурсу

 1. Участь у Конкурсі можуть брати учні (вихованці) або групові медіа закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти.
 2. Конкурс проводиться за віковими категоріями:
 • середня (6-9 класи);
 • старша (10-11 класи).
 1. Учасники зобов’язані дотримуватися вимог цього Положення.

ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

 1. Конкурс проводиться щорічно на засадах добровільності, відкритості, прозорості та гласності. Тема Конкурсу визначається організаторами.
 2. Рішення про проведення Конкурсу приймає Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації на основі відповідного наказу, яким визначаються строки, формат, умови, затверджується склад журі.
 3. Конкурс проводиться в 2 етапи:
 • І етап – відбірковий;
 • ІІ етап – фінальний.
 1. На кожному з етапів створюються організаційні комітети, які забезпечують координацію підготовки та проведення Конкурсу.
 2. Конкурс проводиться у номінаціях:
 • «Кращий телерепортаж»;
 • «Кращий фоторепортаж»;
 • «Кращий радіорепортаж»;
 • «Кращий публіцистичний репортаж».
 1. Оприлюднення інформації про оголошення Конкурсу на офіційному веб-сайті Центру естетичного виховання здійснюється не пізніше ніж за 30 календарних днів до його початку.
 2. Заявки для участі у Конкурсі подаються у відповідний організаційний комітет не пізніше ніж за 7 календарних днів до визначеного терміну.

 ІV. Умови проведення Конкурсу

 1. Відбірковий етап Конкурсу проводиться на рівні ОТГ, відповідальні за його проведення призначаються керівниками органів управління освітою ОТГ.
 2. До фінального етапу допускаються учасники, які перемогли у відбірковому етапі Конкурсу.
 3. Представлені роботи мають відповідати темі Конкурсу і презентувати пам’ятні дати, знаменні події, видатних особистостей, скульптуру, архітектуру, історичні будівлі, споруди, визначні місця, мистецькі заходи, атрибутику, природу рідного краю тощо.
 4. Матеріали у номінації «Кращий телерепортаж» мають бути завантажені на відеохостинг htts://www.youtube.com, а фотоматеріали, публіцистика та аудіороботи, що визнані переможцями відбіркового етапу у номінаціях «Кращий фоторепортаж», «Кращий публіцистичний репортаж», «Кращий радіорепортаж» – у хмарне сховище (Google-disc) із відкритим доступом для журі.
 5. Правила найменування відео: «Конкурс медіа» | Рік проведення | ОТГ | Номінація | Вікова категорія | Назва матеріалу» (з обов’язковим описом: ім’я, прізвище автора (редакційного колективу); прізвище, ім’я, по батькові керівника).
 6. Правила оформлення фото-, публіцистичних та аудіоматеріалів: «Конкурс медіа» | Рік проведення | ОТГ | Номінація | Вікова категорія | Назва матеріалу» (з обов’язковим описом: ім’я, прізвище автора (редакційного колективу); прізвище, ім’я, по батькові керівника).
 7. Орган управління освітою ОТГ відправляє до оргкомітету фінального етапу Фестивалю супровідний лист на офіційному бланку за підписом керівника із зазначенням теми («Конкурс медіа», ОТГ, район), та відповідно оформлену заявку (зразок додається) у текстовому форматі Word - .docx, які надсилаються одним файлом на електронну адресу Центру естетичного виховання.
 8. Роботи та заявки, які не відповідають вимогам щодо оформлення, членами журі не розглядатимуться.

 

V. Журі Конкурсу

 1. Для забезпечення об’єктивності оцінювання виступів і визначення переможців створюється журі.
 2. До складу журі входять голова, секретар та члени.
 3. Члени журі оцінюють виступи учасників окремо за кожним критерієм. Переможцями є учасники, які набрали найбільшу суму балів у відповідній номінації. Якщо декілька учасників мають однакову суму балів, то рішення про визначення переможців приймається більшістю голосів членів журі від затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови журі. Засідання журі вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його складу.
 4. Рішення журі оформлюється протоколом, який передається до організаційного комітету в день завершення роботи журі.

VІ. Оцінювання робіт

 1. Критерії:
 • актуальність роботи відповідно до завдань Конкурсу;
 • відповідність заявленій номінації та тематиці Конкурсу;
 • самостійність, творчість та оригінальність підходу, розкриття теми;
 • рівень технічного оформлення.
 1. Роботи оцінюються за 10-ти бальною шкалою.

VІІ. Підбиття підсумків і нагородження переможців

 1. Журі визначає переможців Конкурсу та залишає за собою право оголошення спеціальних номінацій.
 2. Нагородження переможців здійснює Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації.
 3. Спонсори мають можливість давати спеціальні відзнаки за погодженням із засновником та організаторами Конкурсу за рахунок коштів, отриманих із джерел, не заборонених чинним законодавством України.
 4. Підсумки проведення Конкурсу та кращі конкурсні роботи висвітлюються на офіційному сайті Центру естетичного виховання та на сторінці соціальної мережі Facebook.

VIII. Апеляційна комісія

 1. У разі виникнення спірних питань учасники Конкурсу мають право протягом 3-х робочих днів після оголошення результатів подати апеляцію в письмовій формі та одержати письмову відповідь.
 2. До складу апеляційної комісії не мають права входити члени організаційного комітету та журі. Кількість членів апеляційної комісії – не менше 5-ти осіб.
 3. Апеляційна комісія розглядає апеляцію в строк не більше 3-х робочих днів, рішення приймається більшістю голосів.
 4. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом та доводиться до відома учасника, який подав апеляцію, протягом 2-х робочих днів після розгляду відповідної апеляції.

 ІХ. Фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються в межах кошторисних призначень, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.